About Us

กลุ่มบริษัทแฮปปี้แลนด์ เป็นกลุ่มบริษัทที่ ประกอบกิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์มานานกว่า 40 ปี ชื่อของ “แฮปปี้แลนด์” เริ่มต้นในปี พ.ศ. 2516 จากธุรกิจสวนสนุกบนพื้นที่ 20 ไร่ ย่านบางกะปิ และพื้นที่อีก 60 ไร่ ซึ่งต่อมาได้พัฒนาเป็น ศูนย์การค้า ตลาดสด และอาคารพาณิชย์ซึ่งประสบความสำเร็จอย่างสูง
                จากนั้นได้ต่อยอดจากการพัฒนาที่ดิน เกิดเป็นธุรกิจโครงการอสังหาริมทรัพย์ ภายใต้ชื่อโครงการ “เอชเคป”  ตอบสนองความต้องการด้านที่อยู่อาศัยทั้งรูปแบบโฮมออฟฟิศ และบ้านเดี่ยวสไตล์โมเดิร์น และได้ขยายสู่ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง “อาเชี่ยน คอนสตรั๊คชั่น” เพื่อเติมเต็มความต้องการเรื่องการต่อเติม ซ่อมแซม ปรับปรุงที่อยู่อาศัย ไปจนถึงรับออกแบบสร้างบ้าน โรงงาน อาคาร พร้อมให้คำปรึกษาจากประสบการณ์ในวงการธุรกิจก่อสร้างมานานนับสิบปี
                ต่อมา “แฮปปี้แลนด์” เพิ่มกิจการด้านให้บริการห้องเช่าในชื่อ “แฮปปี้แลนด์แมนชั่น” เป็นธุรกิจห้องพักรายวันขนาดตึก 12 ชั้น มากถึง 125 ห้อง และได้มีการปรับปรุงพัฒนาให้ทันสมัย ตรงใจกลุ่มลูกค้าอย่างต่อเนื่อง
                ในปี 2545 ได้ก่อตั้ง “บริษัท แฮปปี้แลนด์ กรุ๊ปจำกัด” อย่างเป็นทางการ และได้ขยายกิจการ เกิดเป็นธุรกิจให้บริการเพื่อตอบสนองความต้องการลูกค้าในปี 2556 เริ่มด้วย “โปรแอ็คทีฟ แมเนจเม้นท์” ให้บริการด้านการบริหารจัดการอาคาร และระบบวิศวกรรมอาคาร พร้อมให้บริการงานนิติบุคคล ทั้งคอนโด อาคารชุด และหมู่บ้านจัดสรร  “รักษาความปลอดภัย แฮปปี้แลนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล” HLISให้บริการด้านรักษาความปลอดภัย ซึ่งได้รับความไว้วางใจจากทั้งหน่วยงานของรัฐและเอกชน มากกว่า 100 แห่ง ซึ่งกำลังเติบโตอย่างต่อเนื่องไปพร้อมกับ “คลีนนิ่ง โซลูชั่น” ธุรกิจให้บริการรักษาความสะอาด ที่ให้บริการทั้งพนักงานทำความสะอาดประจำหน่วยงาน และให้บริการแบบครบวงจรครั้งเดียวเสร็จ
                จากประสบการณ์ในการบริหารธุรกิจที่ผ่านมา “กลุ่มบริษัทในเครือแฮปปี้แลนด์” ยังคงมุ่งมั่นที่จะเรียนรู้ ปรับปรุง พัฒนาธุรกิจที่มีให้เป็นที่พึงพอใจสูงสุดของลูกค้าของเรา และสร้างธุรกิจใหม่ๆให้ตรงใจตรงความต้องการของลูกค้าต่อไป

"เราจะดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรมต่อคู่ค้า ลูกค้า และพนักงาน"

Mission นโยบายองค์กร

"เราจะเป็นทางเลือกหนึ่งที่แตกต่าง ให้กับผู้บริโภค"

Vision วิสัยทัศน์องค์กร

"เราจะดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรมต่อคู่ค้า ลูกค้า และพนักงาน"

นโยบายองค์กร

Contact us

139 ซอยศูนย์การค้าแฮปปี้แลนด์ 1 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

  • +66 (0) 2377 1500 Ext. 143
  • communication@happyland.co.th