ภาพบรรยากาศงานไหว้สารทจีน ประจำปี 2562 ที่จัดขึ้น ณ บริษัท แฮปปี้แลนด์กรุ๊ป จำกัด เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่บริษัทและพนักงานทุกคน บรรยากาศเป็นไปอย่างเรียบง่ายและเป็นกันเองระหว่างผู้บริหารและพนักงานที่เข้าร่วมในครั้งนี้