เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ โปรแอ็คทีฟแมเนจเม้นท์ ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง ในโครงการ “อาชีวะจิตอาสาช่างอุตฯสัญจร บริการชุมชน” ประจำปี 2562 ที่จัดขึ้นโดย วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างอุตสาหกรรมกรุงเทพ มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อส่งเสริมอาชีพแก่นักเรียน / นักศึกษา ให้ได้เกิดการเรียนรู้โดยการปฏิบัติงานจริงๆ นำไปสู่การพัฒนาทักษะด้านวิชาชีพให้นำไปประกอบอาชีพ เป็นเจ้าหน้าที่ที่มีคุณภาพในอนาคต โดยงานนี้ทาง วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างอุตสาหกรรมกรุงเทพ ได้ลงพื้นที่ยัง หมู่บ้านนักกีฬาเหรียญทอง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ ซึ่งกิจกรรมจัดขึ้นตั้งแต่ช่วงเช้าเวลา 8:00 น. จนถึง 14:00 น. โดยให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า และบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์ไม่คิดค่าใช้จ่าย ขั้นตอนง่ายๆ เพียงนำอุปกรณ์มาลงทะเบียนหน้างาน และรอซ่อมตามคิว ซึ่งบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักตั้งแต่เช้าเนื่องจากมีผู้สนใจใช้บริการเป็นจำนวนมาก โดยในกิจกรรมนี้ เหล่านักศึกษาจะเป็นผู้ลงมือปฏิบัติงานโดยมีคณะอาจารย์เป็นผู้ฝึกสอน ให้คำแนะนำการซ่อมแซมเปลี่ยนถ่ายอุปกรณ์ต่างๆ อย่างใกล้ชิด

โปรแอ็คทีฟแมเนจเม้นท์ หวังอย่างยิ่งว่าการสนับสนุนครั้งนี้จะส่งเสริมให้นักเรียน / นักศึกษา ได้นำประสบการณ์จริงในครั้งนี้ต่อยอด จนประสบความสำเร็จในวิชาชีพของตนเป็นอนาคตที่ดีต่อไป

The post โปรแอ็คทีฟแมเนจเม้นท์ สนับสนุนอย่างต่อเนื่อง “อาชีวะจิตอาสาช่างอุตฯสัญจร บริการชุมชน” ประจำปี 2562 appeared first on รับบริหารอาคาร นิติบุคคล – Proactive Management.