อีกหนึ่งงานสำคัญของช่างอาคาร โปรแอ็คทีฟ แมเนจเม้นท์ ที่ต้องมีการตรวจเช็คเป็นประจำ นั่นคืองานตรวจเช็คระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้ในทุกจุดที่ดูแล รวมถึงตรวจเช็คลิฟท์โดยสารประจำเดือน เพื่อให้แน่ใจถึงความพร้อมใช้งานของอุปกรณ์และซ่อมแซมได้ทันหากพบการชำรุด เพราะความปลอดภัยของผู้ใช้งานคือสิ่งสำคัญอันดับหนึ่งที่เราดูแล
===========================
☎ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร : 086-995-6985
🖥 Website : http://www.proactivemanagement.co.th/
#บริการบริหารนิติบุคคล
#บริหารวิศวกรรมอาคาร
#บริการดูแลและจัดการอาคารครบวงจร

The post งานตรวจเช็คระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้และตรวจเช็คลิฟท์ ณ สำนักงาน ปตท. ชลบุรี appeared first on รับบริหารอาคาร นิติบุคคล – Proactive Management.