งานตรวจตราระเบียบเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
หน่วยงาน คอนโด Notting Hill และ หมู่บ้านธนพัฒน์
สืบเนื่องจากกฎระเบียบ ที่ต้องมีการรักษาความปลอดภัยในอาคารหรือสถานที่อยู่ และเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดที่อาจเกิดขึ้น เจ้าหน้าที่นิติบุคคลของเรา โปรแอ็คทีฟแมเนจเม้นท์ จึงต้องมีการตรวจตราระเบียบวินัยของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ทั้งในด้านการปฏิบัติงานในการดูแลจุดที่ได้รับมอบหมาย การตรวจตรารอบๆ บริเวณและการเฝ้าระวังภัย ตลอดจนการปฏิบัติตนที่สุภาพเรียบร้อยต่อลูกบ้าน และให้ความช่วยเหลือลูกบ้านทันทีเมื่อพบ สิ่งนี้จึงเป็นงานสำคัญที่ โปรแอ็คทีฟแมเนจเม้นท์ ไม่ละเลยและมีการตรวจตราอยู่เป็นประจำ

The post งานตรวจตราระเบียบเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย หน่วยงาน คอนโด Notting Hill และ หมู่บ้านธนพัฒน์ appeared first on รับบริหารอาคาร นิติบุคคล – Proactive Management.