ตู้ MDB คือตู้สวิทช์บอร์ด ซึ่งเป็นแผงแรกที่รับไฟจากการไฟฟ้าหรือด้านแรงต่ำของ หม้อแปลงจําหน่าย จึงเป็นตู้ที่ประกอบด้วยอุปกรณ์ควบคุมไฟฟ้าต่างๆ เพื่อทำหน้าที่หลักคือจ่ายกำลังไฟฟ้าไปยังแผงย่อยต่างๆ ของอาคารตามที่วิศวกรได้ออกแบบระบบไฟฟ้าไว้ ซึ่งเปรียบเสมือนหัวใจหลักของกระแสไฟฟ้าในอาคาร โดยเจ้าหน้าที่ช่างโปรแอ็คทีฟ แมเนจเม้นท์ มีหน้าที่ตรวจเช็ค ดูแลและซ่อมแซมทันทีเมื่อเกิดปัญหาขึ้น เพื่อให้ระบบไฟฟ้าในอาคารหมุนเวียนอย่างต่อเนื่องและไม่เกิดปัญหาใดๆ ต่อผู้ใช้
โปรแอ็คทีฟ แมเนจเม้นท์ มีทีมงานช่างคุณภาพ พร้อมทั้งความรู้ความสามารถในการดูแลงานระบบอาคาร พร้อมทั้งบริษัทยังได้รับการรับรองจากมาตรฐานสากล ISO 9001 เพื่อความมั่นใจในบริการที่ลูกค้ามีต่อเราอย่างสูงที่สุด

The post งานดูแล ห้องทำงานของตู้ MDB (Main Distribution Board) ส่วนงานหลักของทีม โปรแอ็คทีฟ แมเนจเม้นท์ appeared first on รับบริหารอาคาร นิติบุคคล – Proactive Management.